Kontakty

JUB, a.s.

Stará Vajnorská 27
831 04 Bratislava-Nové mesto
Slovensko

IČO: 36761931
DIČ: 2022359174
IČ DPH: SK2022359174
bankové spojenie: Tatrabanka Bratislava
číslo účtu: 2621116611/1100

Prevádzka Bratislava
Stará Vajnorská 27
821 08 Bratislava-Nové mesto

Prevádzka Martin
Na Bystričku 39
036 01 Martin

Prevádzka Košice
Južná trieda 66
040 01 Košice

Kontakt

Telefón / e-mail

Sekretariát                                     

Tel: 02 / 4363 1761
e-mail: stefancikova@jub.sk

Odbyt prevádzka Bratislava, Stará Vajnorská 17/A

Kontakt

Telefón / e-mail

p. Peter Kadlic                   

Tel: 02/4911 3021

Tel: 0907 898 616
e-mail: kadlic@jub.sk

p. Lucia Kvasničková                             

Tel: 0917 728 467
e-mail: kvasnickova@jub.sk

p. Ján Bureš

Tel: 0907 894 310
e-mail: sklad@jub.sk

Malopredajňa

Tel: 0907 238 172
e-mail: predajna@jubkastaco.sk

Odbyt prevádzka Martin, Na Bystričku 39

Kontakt

Telefón / e-mail

p. Dorka Klimáčková                    

Tel: 0918 427 421
e-mail: klimackova@jub.sk

p. Miroslav Thomka    

Tel: 0915 993 468
e-mail: thomka@jub.sk

Malopredajňa

Tel: 043 / 324 96 53

Odbyt prevádzka Košice, Južná trieda 66

Kontakt

Telefón / e-mail

p. Dominik Gordoň                  

Tel: 0911 472 207
e-mail: odbyt.ke@jub.sk

Malopredajňa  

Tel: 0911 472 207

Technické oddelenie, poradenstvo

Kontakt

Telefón / e-mail

Ing. Miroslav Štefanec                              

Tel: 02/4911 3026; 0905 354 315
e-mail: stefanec@jub.sk

Vedúci manažér skupiny JUPOL, JUMIX

Kontakt

Telefón / e-mail

Mgr. Peter Štefančík                                  

Tel: 02/4911 3028; 0905 360 827

e-mail: stefancik@jub.sk

JUBIZOL systémy

Kontakt

Telefón / e-mail

Vedúci manažér pre JUBIZOL systémy

Ing. Rastislav Ščepka

Tel: 0905 967 645
e-mail: Rastislav.Scepka@jub.eu

Projektový manažér pre ZA a TN región    

p. Kristián Klimáček  

Tel: 0907 789 695
e-mail: klimacek.kristian@jub.sk

Projektový manažér pre KE a PO región    

p. Dušan Kukuč     

Tel: 0905 708 176
e-mail: kukuc@jub.sk

Regionálni obchodní zástupcovia 

Kraj

Kontaktná osoba

Telefón / e-mail

Bratislava

Trnava

na pozíciu v súčasnosti prebieha výberové konanie

 

Banská Bystrica

Nitra

na pozíciu v súčasnosti prebieha výberové konanie

 

Žilina

Trenčín

na pozíciu v súčasnosti prebieha výberové konanie

 

Košice

Prešov

Ing. Viktor Varholík

Tel: 0905 674 342
e-mail: varholik@jub.sk

JUB, a.s. organizačné oddelenie

Kontakt

Telefón

Violka Štefančíková                                   

Tel: 0905 939 204
e-mail: stefancikova@jub.sk

JUB, a.s. ekonomické oddelenie

Kontakt

Telefón

Ekonomické oddelenie                         

Tel. 02 / 4911 3025

e-mail: uctovnicka@jub.sk

 

 

JUB design štúdio vám uľahčí výber farieb a textúr vnútorných a vonkajších povrchov stien Vášho domu. Vyberte si farebné kombinácie na typových príkladoch alebo si objednajte farebnú štúdiu pre svoj dom.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk