Dosky z minerálnej vlny

Dosky z minerálnej vlny na tepelnú izoláciu fasád

Popis

MW-EN13162-T5-DS(TH)-TR15-WS-MU1,6

Fasádne dosky používame na tepelnú izoláciu obvodových stien v kontaktných tepelnoizolačných systémoch s tenkovrstvými omietkami. Dosky zvlášť odporúčame na obnovu starých objektov.

Vlastnosti

 • veľká tepelnoizolačná schopnosť;
 • požiarna ochrana objektu;
 • umožňujú prestup vodnej pary, veľmi dobrá paropriepustnosť;
 • dobrá zvukovo izolačná schopnosť vzhľadom na vláknitú štruktúru materiálu;
 • dobrá pevnosť v ťahu;
 • výborná na sanácie fasád a vhodná pre všetky druhy kontaktných fasád;
 • certifikované v autorizovanom inštitúte pre stavebné izolácie FIW München;
 • kontaktný zatepľovací systém s doskami z minerálnej vlny má ETA podľa ETAG 004.

 

Podrobnejšie

Technické údaje

 • rozmery dosiek: 1000 x 600 mm;
 • hrúbka dosiek: 50 až 240 mm;
 • súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,036 W/mK;
 • faktor difúzneho odporu μ: 3,5;
 • reakcia na oheň (EN 13501-1): A1;
 • pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky: 10 kPa.

 

Pred použitím si pozorne prečítajte technický list a kartu bezpečnostných údajov.

Charakteristika 
JUBIZOL - akril

JUBIZOL Engineering

Vstúpte
JUB design štúdio vám uľahčí výber farieb a textúr vnútorných a vonkajších povrchov stien Vášho domu. Vyberte si farebné kombinácie na typových príkladoch alebo si objednajte farebnú štúdiu pre svoj dom.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk