JUBIZOL EPS F - W0

Biely fasádny EPS s rovnými hranami

Popis

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS115-CS(10)70

Doska z expandovaného polystyrénu (EPS) na tepelnú izoláciu v kontaktných tepelnoizolačných systémoch s tenkovrstvými omietkami pri novostavbách, ako aj pri obnove fasád stávajúcich objektov. Ekonomická tepelná ochrana obvodových stien.

Vlastnosti

 • výborný tepelný izolant;
 • malá nasiakavosť;
 • odolný a trvácny;
 • priepustný pre vodnú paru;
 • má dobré mechanické vlastnosti pri malej hmotnosti;
 • znižuje možnosť vzniku kondenzácie na vnútornom povrchu obvodových stien;
 • šetrný k životnému prostrediu.

Výhodypri aplikácii

 • výborná prídržnosť s lepidlami a maltami;
 • rozmerovo stály;
 • nedráždi a nedrobí sa;
 • jednoduchá aplikácia.

Podrobnejšie

Technické údaje

 • šírka / dĺžka: 50 / 100 cm;
 • hrúbka dosiek: 1 až 30 cm;
 • súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,039 W/mK;
 • faktor difúzneho odporu μ: 20 - 40;
 • reakcia na oheň (EN 13501-1): E, v JUBIZOL systéme B-s1, d0;
 • nasiakavosť: < 2%;
 • pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky: 150 kPa.

 

Pred použitím si pozorne prečítajte technický list a kartu bezpečnostných údajov.

Charakteristika 
JUBIZOL - akril

JUBIZOL Engineering

Vstúpte
Odporúčame 
JUB design štúdio vám uľahčí výber farieb a textúr vnútorných a vonkajších povrchov stien Vášho domu. Vyberte si farebné kombinácie na typových príkladoch alebo si objednajte farebnú štúdiu pre svoj dom.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk