Hydroizolácia a osadenie keramiky

Príručka výrobkov pre hydroizoláciu a osadenie keramických obkladov a dlažieb

 • Stenové a podlahové povrchy obložené keramickými obkladačkami/dlaždicami/klinkerom/sklenou mozaikou ponúkajú lepšiu ochranu pred navlhnutím vodou a mechanickými poškodeniami. Zabezpečujú jednoduché čistenie a údržbu.
 • Lepidlá na keramiku sa rozdeľujú podľa svojich vlastností,resp. spĺňajú požiadavky noriem pre rôzne techniky ich osadenia na podklad.
 • Škárovacie hmoty sú spojovacím prvkom medzi jednotlivými obkladačkami, resp. dlaždicami a ovplyvňujú aj estetický vzhľad osadenej keramiky a jej užitočnosť.
 • Do obchodnej značky AKRINOL sme zlúčili tak lepidlá na keramiku ako aj škárovacie hmoty. 
 • Náročnejšie budovy a priestory (kúpeľne, terasy) okrem keramických obkladov potrebujú aj vhodnú ochranu pred prienikom tečúcej vody do konštrukcie, ktorú vyhotovíme nanesemím vodotesnej hmoty.
 • Vodotesné hmoty sú zlúčené pod obchodnú značku HYDROSOL
 • Tieto dve obchodné značky zlučujú širšie spektrum skupín výrobkov, ktoré sú potrebné pre účinnú vodotesnú ochranu (vodotesné hmoty) a osadenie keramiky (lepidlá na keramiku, škárovacie a tesniace hmoty). Pre vyhovujúcu a dlhodobú ochranu priestorov alebo budov je potrebné výrobky aplikovať systémovo, resp.v správnom poradí.

S výrobkami obchodnej značky AKRINOL a HYDROSOL môžeme vhodne ochrániť:

 • kúpeľne

 • kuchyne

 • balkóny a terasy

 • bazény

 • betónové ploty

 • podporné a oporné múry

 • nádrže na vodu

 • vodomerné a elektro šachty

Účinná ochrana
Podmienky pre kvalitné bývanie

Voda, vlhkosť alebo akákoľvek iná tekutina, ktorá preniká do vnútorných povrchov tieto trvale degraduje (hniloba, poškodenie betónu, rozvoj plesní a podobne), vo väčšine prípadov aj zhoršuje estetický vzhľad povrchu. Vlhké priestory tiež zhoršujú životné podmienky na bývanie a kvalitu bývania. Voda si vždy nájde svoju cestu cez betón, trhliny, dilatácie a iné chyby, ktoré vznikajú z dôvodu nesprávnej realizácie.

Vhodnú ochranu pred prienikom tečúcej vody do konštrukcie zhotovíme nanesením vodotesnej hmoty obchodnej značky HYDROSOL.

Realizácia hydroizolácie

Hydroizolácia predstavuje dlhodobú ochranu povrchu pred prienikom dažďovej vody a pred prenikaním vlhkosti tak vo vertikálnom ako aj horizontálnom smere, bez ohľadu na to, či sa jedná o vonkajší alebo vnútorný povrch. Je jednou z náročnejších fáz pri výstavbe alebo obnove budov. Veľmi dôležitá je presnosť vyhotovenia a kvalita použitých materiálov, pretože nekvalitné vyhotovenie alebo použitie nekvalitných materiálov rieši problém len krátkodobo alebo stav ešte zhorší (problém len prekryje a zabráni nám vo včasnej sanácii).

Všetky informácie o postupe realizácie si môžete prečítať v priloženej brožúre.

 

JUB design štúdio vám uľahčí výber farieb a textúr vnútorných a vonkajších povrchov stien Vášho domu. Vyberte si farebné kombinácie na typových príkladoch alebo si objednajte farebnú štúdiu pre svoj dom.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk