Právne informácie

Všeobecné podmienky používania webových stránok JUB

1. Úvod
Webové stránky JUB sú pre účely týchto podmienok pojem, ktorý zahŕňa všetky webové stránky na adrese www.jub.sk.

2. Obsah stránok
Všetky údaje, ktoré sa nachádzajú na tejto stránke majú informatívny charakter a slúžia najmä na informácie. Spoločnosť JUB sa zaväzuje urobiť všetko, čo je v jeho silách, aby údaje na týchto stránkach boli pravdivé, spoľahlivé a kvalitné. Nie je však zodpovedná za prípadné preklepy, oneskorenia a nedostatky pri aktualizovaní údajov.

3. Ochrana autorských práv
Tieto webové stránky sú výhradným vlastníctvom spoločnosti JUB, preto je zakázané akékoľvek zneužitie dát, obrázkov, textov a iných údajov, ktoré sú súčasťou týchto webových stránok. Je zakázané akékoľvek kopírovanie, šírenie alebo iné využitie všetkých vyššie uvedených údajov bez predchádzajúceho vedomia a súhlasu spoločnosti JUB.

4. Ochrana súkromia
Pri prvej návšteve tejto stránky sa vo vašom počítači uložia "cookies", ktoré si môžete ručne odstrániť alebo zodpovedajúcimi nastaveniami aj zabrániť, aby sa uložili. Cookies sú malé súbory, ktoré poskytujú lepšiu komunikáciu s web stránkou a pomocou ktorých se napríklad webové stránky riadia vašim osobným nastavením. Dôležité je vedieť, že prostredníctvom týchto údajov sa nemôžeme žiadnym spôsobom dostať k vašim osobným údajom alebo údajom, ktoré sú vo vašom počítači s výnimkou tých, ktoré sú verejne dostupné (typ prehliadača, typ operačného systému atď.). Údaje, ktoré zadáte na webových stránkach sú k nám zaslané prostredníctvom internetu v nechránenej elektronickej podobe, preto môžu byť tiež k dispozícii tretím stranám. Aby bolo možné chrániť vašu totožnosť a osobné údaje, nezadávajte vaše osobné údaje, ktoré nechcete aby boli zverejnené.

5. Externé odkazy
Časť našich webových stránok obsahujú odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú súčasťou našich webových stránok. Za obsah týchto webových stránek nezodpovedáme.

6. Zmena podmienok
Spoločnosť JUB si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny nadobudnú platnosť ihneď po ich zverejnení. Z týchto dôvodov si pri každej návšteve našich webových stránok  dôkladne prečítajte všeobecné podmienky ich použitia.

7. Príslušný súd
Vysvetlenia a všetky právne otázky týkajúce sa používania údajov uverejnených na našich webových stránkach sa riadia výhradne slovenským právom. Na riešenie požiadaviek a sporov súvisiacich s použitím vyššie uvedených údajov je príslušný súd v Slovenskej republike.

8. Záver
Vstupom na naše webové stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili a že súhlasite so všetkými vyššie uvedenými podmienkami.

Prajeme vám príjemné prezeranie našich stránok!

 

Program JUB Home painter vám uľahčí výber farieb a textúr na typických príkladoch.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk